ZALOG UMETNIČKIH DELA

Vaša umetnička dela možete uložiti kao zalog u našoj zalagaonici, kao garanciju za novčanu pozajmicu. Zalog umetničkih dela je odličan način da prevaziđete finansijsku krizu. Garantujemo bezbednost i čuvanje Vaših umetničkih dela. Po isteku ugovora vraćate pozajmljeni novac uvećan za troškove čuvanja, i dobujate svoju umetninu natrag.

-Vašu umetninu možete doneti lično ili poslati slike na e-mail adresu kescekcompany@gmail.com
-Procenu vrši naše stručno osoblje i dobijate je odmah
-Isplata se vrši na licu mesta.

© Copyright 2017. Keš Ček d.o.o. Sva prava su zadržana.

Nudimo vam potpunu sigurnost uz zagarantovanu diskreciju.